Børn som kommer i skole, fordi de gerne vil lære noget ....
Fokus på læring fremfor undervisning
Krop og bevægelse styrker både social og faglig læring
Grundtvig - Koldsk værdigrundlag og mødet med verden - også gennem oplevelse og fortælling
Trivsel, samt lysten, viljen og glæden ved at lære skal komme først. Derefter har vi så det høje faglige ambitionsniveau og målet om at flytte det enkelte barn længst muligt....
Udeskole med mange muligheder for læring og forståelse med alle sanser ...
Morgensamling, fællessang og læring i fællesskab
Mere fokus på hvad eleverne har lært, forstået og kan bruge i praksis, end på hvor lang tid de er blevet undervist uden at lære noget.
Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop
Børn der går friske og glade i skole, og som kommer trætte og beskidte hjem - klogere og endnu gladere....
Dygtige, engagerede, veluddannede og kompetente lærere og pædagoger, som alle vil noget med deres fag, og ikke mindst vil de flytte børnene....
Alle elever fra 3. klasse har egen computer med fuld programpakke og tilbehør, svarende til en IT-rygsæk.
Heldagsskole og studieforberedende daglig "lektietid" på skolen....
Baseret på nyeste forskning og dokumenterede læringsteorier ....
Forældrenes opbakning, elevernes glæde og lyst til læring - er vores styrke ...
Børneparat skole fremfor skoleparate børn

Nyheder

  Udsmykningsuge og Påskefest 
  Ordinær generalforsamling 
  8. årgang til uddannelsesdage 
  Afskedigelse 
  "Nyt" gulv i gymnastiksal 
  Rengøring i børnehave og skole 
  Ældstegruppen på byvandring i Lemvig 
  Krop og bevægelse i sne 
  Mellemgruppen hos Ulla i Kvick Spar 
  8. årgang på Cheminova 

Kunst - og udsmykningsuge

Ugen før påske fik skolen en ansigtsløftning 

Både vores inde- og udemiljø har fået et æstetisk løft. Med masser af fællesskab, kreativitet og virkelyst har elever og lærere fået produceret værker, som også fremadrettet kan støtte vores mange måder at lære på.

Se billeder fra udsmykningsugen i billedarkivet.

Vi har haft en helt fantastisk uge, og fredag viste eleverne det hele frem for forældrene ved Påskefesten. Se billederne fra Påskefesten i billedarkivet.

 

Besøg også Udefriskolen på facebook https://www.facebook.com/udefriskolen.

 

 
Udefriskolen | CVR: 31 10 23 59 | Fabjergstad 32, 7620 Lemvig  | Tlf.: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk