Udefriskolen er et hit. I modsætning til andre skoler, har Udefriskolen stigende elevtal. Citat Lemvig folkeblad september 2014
Lemvig Folkeblad
Fokus på læring fremfor undervisning
Alle elever fra 0. årgang har fået udleveret en iPad, og alle elever fra 4. årgang har en bærbar windows PC med fuld programpakke og tilbehør svarende til en IT-rygsæk.
Børn der går friske og glade i skole, og som kommer trætte og beskidte hjem - klogere og endnu gladere....
Dygtige, engagerede, veluddannede og kompetente lærere og pædagoger, som alle vil noget med deres fag, og ikke mindst vil de flytte børnene....
Mere fokus på hvad eleverne har lært, forstået og kan bruge i praksis, end på hvor lang tid de er blevet undervist uden at lære noget.
Børn som kommer i skole, fordi de gerne vil lære noget ....
Forældrenes opbakning, elevernes glæde og lyst til læring - er vores styrke ...
Trivsel, samt lysten, viljen og glæden ved at lære skal komme først. Derefter har vi så det høje faglige ambitionsniveau og målet om at flytte det enkelte barn længst muligt....
Børneparat skole fremfor skoleparate børn
Grundtvig - Koldsk værdigrundlag og mødet med verden - også gennem oplevelse og fortælling
Baseret på nyeste forskning og dokumenterede læringsteorier ....
Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop
Heldagsskole og studieforberedende daglig "lektietid" på skolen....
Udeskole med mange muligheder for læring og forståelse med alle sanser ...
Krop og bevægelse styrker både social og faglig læring
Morgensamling, fællessang og læring i fællesskab

Nyheder

  Generalforsamling SUUF 
  Generalforsamling 
  Temauge skolen 200 år 
  Lillegruppen på Udeskole 
  Friluftsliv i klosterheden 
  Indvielse af cykelstien til Lemvig 
  British teatime med Juniorgruppen 
  Ipad til de yngste 
  Høstuge og marked 2014 
  Vandpyttens sommerfest 

Udefriskolen - et aktivt tilvalg for alle

Udefriskolen og Udebørnehaven er et anderledes tilbud til alle børn i hele Lemvig Kommune og omegn. Et tilbud til familier, hvis børn gerne vil lære noget, og som vil trives, mens de lærer sammen med andre helt almindelige børn i et forpligtende fællesskab. To børnehavegrupper og fem skolegrupper- nu også med 9. årgang. Alle børn på Udefriskolen forventes at fortsætte på enten efterskole eller direkte på en ungdomsuddannelse. Siden skolens grundlæggelse, har ALLE skolens elever foreløbig gennemført deres ungdomsuddannelse, og eleverne klarer sig generelt særdeles godt både fagligt og socialt. 

Besøg også Udefriskolen på facebook https://www.facebook.com/udefriskolen.

Forældre kan logge på skolens intranet

 

Udefriskolen | CVR: 31 10 23 59 | Fabjergstad 32, 7620 Lemvig  | Tlf.: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk