Trivsel, samt lysten, viljen og glæden ved at lære skal komme først. Derefter har vi så det høje faglige ambitionsniveau og målet om at flytte det enkelte barn længst muligt....
Krop og bevægelse styrker både social og faglig læring
Forældrenes opbakning, elevernes glæde og lyst til læring - er vores styrke ...
Morgensamling, fællessang og læring i fællesskab
Heldagsskole og studieforberedende daglig "lektietid" på skolen....
Udeskole med mange muligheder for læring og forståelse med alle sanser ...
Baseret på nyeste forskning og dokumenterede læringsteorier ....
Børn der går friske og glade i skole, og som kommer trætte og beskidte hjem - klogere og endnu gladere....
Alle elever fra 3. klasse har egen computer med fuld programpakke og tilbehør, svarende til en IT-rygsæk.
Grundtvig - Koldsk værdigrundlag og mødet med verden - også gennem oplevelse og fortælling
Børn som kommer i skole, fordi de gerne vil lære noget ....
Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop
Fokus på læring fremfor undervisning
Mere fokus på hvad eleverne har lært, forstået og kan bruge i praksis, end på hvor lang tid de er blevet undervist uden at lære noget.
Børneparat skole fremfor skoleparate børn
Dygtige, engagerede, veluddannede og kompetente lærere og pædagoger, som alle vil noget med deres fag, og ikke mindst vil de flytte børnene....

Nyheder

  Vandpyttens sommerfest 
  Ny bestyrelse med Uffe Strandby som formand 
  Udsmykningsuge og Påskefest 
  Ordinær generalforsamling 
  8. årgang til uddannelsesdage 
  Afskedigelse 
  "Nyt" gulv i gymnastiksal 
  Rengøring i børnehave og skole 
  Ældstegruppen på byvandring i Lemvig 
  Krop og bevægelse i sne 

Godt i gang på Udefriskolen

Så er det nye skoleår skudt i gang. Denne gang med 5 elevgrupper og for første gang med 9. årgang. 

Besøg også Udefriskolen på facebook https://www.facebook.com/udefriskolen.

 

 
Udefriskolen | CVR: 31 10 23 59 | Fabjergstad 32, 7620 Lemvig  | Tlf.: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk