Har i spørgsmål står vi klar til at svare!

Udefriskolens bestyrelse er én samlet fællesbestyrelse for både Grundskole-, SFO- og børnehavetilbud.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§5 stk.5

  • Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift overfor undervisningsministeren.
  • Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Udefriskolens bestyrelse er én samlet fællesbestyrelse for både Grundskole-, SFO- og børnehave.

Claus Østergaard Mosekjær
Formand

Ulla Øgendahl
Næstformand

Jane Brokholm Mortensen
Sekretær 

Lars Anton Pedersen
Kasserer

Per Corth Poulsen


Laura Berggren Thing
Suppleant

Kamilla Raunsmed Pedersen
Suppleant 

Helle Hansen
Ledelsesrepræsentant

Kirsten Berggren 
Ledelsesrepræsentant

Velkommen til Udefriskolen

Vores vision

Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop! Et kvalificeret bud på Danmarks bedste og mest fremtidssikrede skoleform.

SFO

kl. 6.15 – skolestart
Mandag – torsdag: kl. 14.00 – 17.00
Fredag: kl 14.00 – 15.45

Udebørnehaven

Mandag – torsdag: kl. 6.15 – 17.00
Fredag: kl. 06.15 – 15.45

Kontakt

Udefriskolen
Tlf.: +45 41 33 55 22
mail@udefriskolen.dk
CVR: 31 10 23 59