Dagligdagen

Hver morgen på Udefriskolen starter dagen med fællessamling omkring morgensang. I fællesskabet mellem børn og voksne begynder dagen med en fortælling om alt mellem himmel og jord. Lærerne står på skift for morgensang, som består af et oplæg og en sang og slutter af med meddelelser. Det er vigtigt, at vi kan følge med i hinandens hverdag og ved hvad de forskellige grupper beskæftiger sig med eller hvor f.eks. udeskoleturen går hen. Morgensang er tidspunktet, hvor alle får del i en fælles" historie" om alt fra kunst, musik, rejsebeskrivelser, historiske mærkedage, den globale verden, fritidsinteresser og meget meget mere.

fullwidth-skole-dagligdagen

Herefter byder dagen på alt fra almindelig undervisning, fordybelsesdag eller udeskoletur. 

Alle elever går i faste samlæste grupper, men gennem dagen kan undervisningen sammensættes på mange forskellige måder. Eleven arbejder med udgangspunkt i egne forudsætninger. Det betyder bl.a., at grupperne kan være opdelt i niveaudelte hold, hvor undervisningsindholdet er differentieret indenfor samme tema.

Hver dag efter de første lektioner har alle voksne og børn 20 minutters Krop og Bevægelse, som består af idrætslege på kryds og tværs. Det er vigtigt at bevæge sig og det er vigtigt at holde legen ved lige, så det vægtes højt og betyder meget ofte, at der i frikvarteret leges på kryds og tværs af grupper, alder og køn.

På udeskoledage tager grupperne af sted på turer med skolens bus eller på cykel. Udeskoleundervisningen tager udgangspunkt i det tema eller emne, der skal læres og eksemplificeres i den virkelige verden gennem mødet med naturen eller kulturen.

Fællesskabet og det sociale liv er en meget vigtig del af Udefriskolen. Gennem arbejdet med fælles fag for hele skolen, traditioner og projekter forsøger vi at skabe samhørighed og tryghed i dagligdagen f.eks. ved, at vi skaber rammer for den måde, vi er sammen med hinanden på. Vi vægter det enkelte barns trivsel, som en vigtig forudsætning for at have lyst til at lære og dermed lyst til at gå i skole. Skolen skal ikke kun være et sted for læring, men også stedet for den personlige udvikling gennem samvær med lærere og kammerater.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00