Indskolingen

Fra august 2014 begyndte en ny skolemodel for Lillegruppen (0. - 1. klasse), som består af en skoledag med fysiske rammer både på Udefriskolen og i SFO´ens lokaler i Udebørnehaven. Vi er en eksperimenterende skole, som hele tiden forsøger at skabe de bedste læringsbetingelser for vores elever, både i forhold til de færdigheder, de skal lære og i forhold til vores prioritering af tid til fordybelse, nærvær og det sociale fællesskab.

Heldagsskolen kan være krævende for elever, som trænger til flere pusterum igennem skoledagen til at bearbejde nye indtryk. Derfor har vi et tæt samarbejde med SFOén, hvor lærerne og pædagogerne samarbejder om anden del af skoledagen. Det betyder, at vi kan tilbyde en højere grad af fordybelse i fag som billedkunst, musik eller udeværksteder, fordi man i SFO'ens fysiske rammer bedre kan tage sine "pusterum" og gå lidt til og fra læreprocessen.

På Udefriskolen er der et meget tæt samarbejde mellem indskolingslærerne og SFO personalet. På et ugentligt samarbejdsmøde planlægges og tilrettelægges dels undervisningen og dels samtalen om det enkelte barn og både Lillegruppen og Mellemgruppens sociale liv og trivsel.

Vi ønsker at arbejde for værdien i, at lærere og pædagoger kan komplementere hinanden med hver deres kompetencer og dermed give børnene den bedste start på skolelivet.

I Lillegruppen og Mellemgruppen er der faste SFO pædagoger tilknyttet som samarbejder med indskolingslærerne om grupperne.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00