Samarbejde med lokalsamfundet

På Udefriskolen og i Udebørnehaven vægter vi samarbejdet med lokalsamfundet meget højt.

Vi tilstræber f.eks. at skabe kontakter mellem Udefriskolen og Udebørnehaven Vandpytten og de ældre i lokalsamfundet. Det er et vigtigt møde for alle parter at have en relation mellem generationerne. Derfor er vi bevidste om at invitere og gøre brug af vores ældre i lokalsamfundet, både når vi mangler ekstra hænder, og når vi kan lære noget gennem mødet med den ældre generation i undervisningen. Det er vores mål, at skolen og børnehaven skal være et "åbent hus" for lokale, som gerne vil være en del af vores skole og børnehave, og som ønsker at være med til at skabe relationer bl.a. mellem generationerne.

I Udeskoleundervisningen er vi hele tiden opmærksomme på at gøre brug af både det nære lokalsamfund, f.eks. den lokale købmand, landbrugene, kirken osv. og det omkringliggende samfund med den vestjyske særegne natur og kultur.

Udefriskolens mål er, at eleverne efter et skoleforløb på Udefriskolen vil være godt bevandret i både egnens natur og dens kulturelle aspekt i form af kendskab til egnens kunstnere og litterære personer.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00