Skole-hjemsamarbejde

På Udefriskolen vægter vi forældresamarbejde meget højt. Hvis børn skal udvikle sig og trives kræver det et solidt samarbejde og tillidsforhold mellem skole og hjem.

Vi prioriterer en tæt kontakt mellem skole og hjem, når eleverne ikke trives, og der handles hurtigt på problemer, enten i form af samtaler mellem skole og hjem eller i form af ekstra forældremøder (fyraftensmøder) hvis det gælder problemer i en gruppe.

Udefriskolen er et åbent sted, hvor forældre til hver en tid er velkomne med deres bekymringer, når det gælder deres børns trivsel.

Gennem det ugentlige fredagsbrev orienteres forældrene om ugens gang på Udefriskolen og i Udebørnehaven. Her kan man følge med både i de faglige og sociale arbejdsområder på skolen.

På baggrund af et forældreønske opstod i 2009 vores Forældre-Erfa grupper, som er et frivilligt tilbud til forældre om udvekslingsmøder, hvor forældre mødes over et tema og sammen med bl.a. lærerne og pædagogerne bruger hianden til at drøfte og vende opgaven "at være forældre".

Det årlige forældresamarbejde udgør:

Fredagsbrevet

Et årligt forældremøde fælles for alle forældre på skolen

To årlige skole/hjemsamtaler.

Forældremøder omhandlende pædagogisk indhold og emner (frivilligt)

Forældre-Erfa med skiftende pædagogiske oplæg og emner (frivilligt)

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00