Skolestart

På Udefriskolen ønsker vi at skabe et tilhørsforhold til skolen allerede i børnehavealderen. Det betyder, at vores Udebørnehavebørn kommer på skolen til morgensang og andre fælles arrangementer fra de starter i børnehaven.

Foråret før man starter i skole, begynder børnene gradvist at deltage i flere timer på skolen. Det drejer sig om en time dagligt med sproglig opmærksomhed, som foregår på skolen lige efter morgensang. Her møder før-skolebørnene den undervisningsform de skal fortsætte med som skolebørn.

Før-skolebørnene vil også deltage i et antal udeskoledage i foråret for at vænne sig til undervisningsformen og forventninger i en skoletilværelse.

Vi vægter højt at skabe "den røde tråd" i børnenes liv fra børnehavestart til skolestart.

For kommende skolebørn, som ikke har haft deres førskoletid i Udebørnehaven, kan der arrangeres specielle aftaler i foråret inden skolestart, så barnet kan få et roligt og trygt indskolingsforløb. Men vi anbefaler stærkt på baggrund af de første års erfaring, at førskolebarnet starter i Udebørnehaven Vandpytten fra januar forud for skolestart.

Da indgangen til det at blive skolebarn er en stor omskiftning i et barns liv, er det vigtigt, at både den sociale og den faglige tryghed er i orden. Da begge dele tager tid, anbefaler vi et ½ års "indskolingstid".

I perioden fra januar til foråret sættes fokus på de sociale relationer i den nye sammenhæng både mellem børn og voksne og herefter starter det reelle indskolingsforløb som beskrevet ovenfor.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00