Tilsyn

Internt forældretilsyn

Det fremgår af friskolelovens § 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. "

På Udefriskolen har forældrekredsen truffet beslutning om, at det tilsyn som påhviler forældrene sker gennem nogle af de aktiviteter og informationskanaler, samt en høj grad af åbenhed mellem skolen og forældrene, som er en naturlig del af Udefriskolens arbejdsform. De specifikke muligheder for tilsyn beskrives nedenfor. Denne beslutning forpligter både forældre til at benytte de givne muligheder for at udføre tilsyn, og skoleledelsen til at fortsat opretholde disse muligheder for forældrenes tilsyn. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at forældrenes muligheder for at føre tilsyn ikke væsentlig forandres uden at forældrekredsen bliver varslet i god tid og får mulighed for at vurdere hvordan forandringen påvirker mulighederne for tilsyn.

Tilsynet varetages på følgende måde:

Skolen er altid åben for forældre. Det gælder såvel den daglige fællessamling som undervisning i klasserne.

Som forælder forpligter man sig til at besøge skolen, i normal undervisningstid, så vidt muligt en gang per semester udover besøg i forbindelse med fælles / planlagte arrangementer, for aktivt at vurdere undervisnings kvalitet og skolens virksomhed generelt.

Alle elever testes fagligt en gang årligt i Dansk og Matematik.

Forældrene skal informeres om hvilke tests som benyttes i løbet af skoleåret. De anonymiserede resultater fra testene kan forelægges forældrene på et forældremøde. Ved skole/hjem samtalerne skal forældrene efter ønske kunne få præsenteret deres eget barns testresultater.

Eleverne/forældrene modtager to gange årligt en elevplan indeholdende standpunkt og mål - både faglige og sociale mål.

Forældrene medvirker ved 2 årlige skole/hjem samtaler samt 2 årlige forældremøder. På forældremøderne drøftes Udefriskolens faglige og pædagogiske arbejdsformer og prioriteringer.

Hver uge udsendes et nyhedsbrev til forældrene, med aktuelle informationer og en kort beskrivelse af ugens undervisning og andre aktiviteter.

Gennem skoleåret er der fra skolens side planlagt en række aktiviteter, hvor forældre inviteres til at deltage i arrangementer, hvor eleverne viser hvad de har arbejdet med i den daglige undervisning.

Hvis man som forældre bemærker forhold, som man ikke mener, står mål med Udefriskolens pædagogiske principper og faglige mål (herunder hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen) skal man kontakte skolelederen snarest mulig for en drøftelse af de konkrete forhold. Her efter har man mulighed for at lave en formel indberetning til skolen. Skolelederen skal orientere bestyrelsen om alle indberetninger vedrørende det interne forældretilsyn. I forbindelse med indmeldelse af nye skolebørn, har skolelederen en samtale med forældrene, hvor der blandt andet skal gøres opmærksom på gældende forpligtelse, regler og muligheder for forældretilsyn. Ovenstående regler for internt forældretilsyn er vedtaget på forældremøde den 16. februar 2009.

Eksternt tilsyn

Udefriskolen modtager et eksternt tilsyn. Ved jævnlige besøg på skolen og samtaler med både elever, lærere og lederen holder den eksterne tilsynsførende sig orienteret om Udefriskolens undervisning står mål med de ministrielle krav. Ved den årlige generalforsamling aflægger den tilsynsførende en skriftlig rapport som kort derefter offentliggøres på hjemmesiden.

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018

Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015

 

Nuværende tilsynsførende fra 2014

Anders Langskov
Solbakken 38
7830 Vinderup
Telefon: 97442293
Mobiltelefon: 23341138
E- mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tidligere tilsynsførende i årene 2008 til 2014 var:
Lise Sommer
Hvidstenshedevej 9,
7620 Lemvig
tlf.nr: 97893232

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00