Evaluering

På Udefriskolen er vi, som skole, meget optaget af evaluering som redskab til at målsætte for den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. En af Udefriskolens værdier er "læring i fællesskab", og derfor arbejder vi med et samspil at individuelle- og fælles evalueringer.

Vi vægter elevens eget medansvar, ønske og lyst til at lære over alt andet. Man kommer i skole for at lære noget, for eller er det jo spild af tid. Derfor har eleverne konstant brug for kvalificeret anerkendelse og opmærksomhed omkring både den fælles læring og deres egen individuelle læring. For at anspore eleverne til, hele tiden aktivt at søge ny viden og forståelse, skal enhver form for individuel evaluering og fælles evaluering på Udefriskolen altid følges op af dialog. Ingen test, prøve eller oplevelse skal som udgangspunkt stå alene uden refleksion og nyt fremadrettet fokus.

Resultaterne af de individuelle evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i elevens elev/ læreplan og formidles til elevens forældre.

Resultaterne af de fælles evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i logbogen for årgangen og deles på gruppens fælles Intranet.

Udefriskolen, som virksomhed og arbejdsplads, er ligeledes meget optaget af evaluering som redskab til hele tiden at kvalificere den fortsatte udvikling af organisationen og vores læringstilbud. Vores samlede evalueringer skal, lige som elevernes individuelle evalueringer, "sættes i tale" og reflekteres som grundlag for ny udvikling og progression. En udvikling som er afstemt med og i forhold til både det nære og det globale samfund.

Resultaterne af de samlede evalueringer samt opfølgningen herpå offentliggøres på hjemmesiden. Se punktet til højre herfor.


På udefriskolen er enhver form for evaluering fulgt op af dialog.

Vi sondrer mellem

  • individuel evaluering
  • fælles evaluering
  • samlet evaluering

Resultaterne af de individuelle og fælles evalueringer er kun til internt brug, mens de samlede evalueringer, samt opfølgningen herpå, offentliggøres på hjemmesiden.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00