Fælles evaluering

En forudsætning for, at eleverne kan trives og arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for deres egen læring som en del af fællesskabet er, at de gensidige forventninger i det forpligtende fællesskab løbende holdes afstemt.

I alle fællesskaber opstår der konflikter, som skaber og binder energi. I et forpligtende læringsfællesskab, er alle meget afhængige af relationerne og individernes relationskompetencer. Det kræver energi at forholde sig til andre, men det giver os endnu mere energi tilbage, når vi lykkes med det. Konflikter er derfor noget positivt, hvis man får dem bearbejdet konstruktivt, så energien frigøres. Mange konflikter opstår af misforståelser og svigtende empati hos enkelte eller grupper af mennesker.

På Udefriskolen arbejder vi med KRAP, hvor det handler om, at møde hvert enkelt menneske, der hvor det nu engang er. At sætte sig i den andens sted, lytte og herefter vise vejen til en bedre metode til konstruktiv dialog og udredning af konflikter. Eleverne lærer en "model" til kommunikation i konfliktsituationer. Modellen fokuserer på at italesætte, hvad den enkelte oplever og hvilke følelser det medfører, samt at lytte aktivt til modpartens oplevelse og følelser. Vi er alle forskellige, og det skal gerne være muligt at være både egoist og/ eller konkurrencemenneske, uden at det bliver alt for meget på andres bekostning.

Vi arbejder på Udefriskolen med følgende fælles evalueringsformer:

  • Ugentlige fællestimer med hele eller dele af skolen
  • Fælles mundtlige og skriftlige evalueringer i grupperne
  • To gange om året afholdes gruppeforældremøde
  • Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdring

 

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00