Fælles mål/læseplaner

Udefriskolen ønsker at forberede alle eleverne bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger, til livslang læring og fortsat uddannelse og dannelse i samfundet. Samtidig ønsker vi, at Udefriskolen både kan modtage og afgive elever fra og til andre skoler, på ethvert klassetrin, uden at det opleves som et fagligt problem.

Udefriskolen tager udgangspunkt i, og står mål med folkeskolens "Fælles mål 2009".

Eleverne undervises i fem aldersblandede grupper på Udefriskolen, og en del af læringen finder sted som udeskole, udeundervisning, morgensang og i modulet "krop og bevægelse". Afhængig af elevgruppens behov varieres undervisningen desuden på hold, eller det faglige indhold indgår tværfagligt i eksempelvis oplevelsesmæssige udeskole-sammenhænge. På denne måde kan eleverne lære sammen med andre børn, men mere individuelt følge en naturlig progression i læringen uafhængigt af deres alder.

Årsplanerne for de enkelte fag ligger på Forældreintra til forældrenes information, men kan for interesserede fås ved henvendelse til Udefriskolen.

På Udefriskolen inddrages de praktisk musiske fag igennem Udeskole- og fordybelsesdage, hvor fagene naturligt indgår som en del af undervisningen.

 

Mål for Lillegruppen (0. - 1. årgang)

Når eleverne skifter fra "Lillegruppen" til "Mellemgruppen" har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 1. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Natur/teknik
 • Historie
 • Kristendom
 • Idræt

Mål for Mellemgruppen (2. - 3. årgang)

Når eleverne skifter fra "Mellemgruppen" til "Storegruppen" har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 3. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Natur/teknik
 • Historie
 • Kristendom
 • Idræt

Mål for Storegruppen (4. - 5. årgang)

Når eleverne skifter fra "Storegruppen" til "Juniorgruppen" har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 5. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Natur/teknik
 • Historie
 • Kristendom
 • Idræt

Mål for Juniorgruppen (6. - 7. årgang)

Når eleverne skifter fra "Juniorgruppen" til "Seniorgruppen" har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 7. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Natur/teknik
 • Historie
 • Kristendom
 • Idræt

Mål for Seniorgruppen og Udefriskolens samlede grundskoleforløb

Når eleverne forlader "Seniorgruppen" og dermed forlader Udefriskolens grundskoletilbud, har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 8. og/eller 9. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag

Årsplanerne for de enkelte fag ligger på ForældreIntra til forældrenes information, men kan for interesserede fås ved henvendelse til Udefriskolen.

På Udefriskolen inddrages de praktisk musiske fag igennem Udeskole- og fordybelsesdage, hvor fagene naturligt indgår som en del af undervisningen.

Periodisk læses fagene billedkunst og sløjd som skemafag for at opnå færdigheder i de fagfagelige discipliner.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00