IKT

På Udefriskolen vægter vi Informations og Kommunikations Teknologi højt. Vi tilstræber, at eleverne får et tidligt kendskab til brugen af IKT.

Elever, lærere og pædagoger på Udefriskolen gør brug af bærbare computere, tablets og smartphones forbundet til et trådløst netværk. Et effektivt og driftsikkert trådløst netværk, som kan håndtere et stort antal mobile devices giver en fleksibilitet i det daglige til at arbejde i skolens forskellige rum både inde og ude.

I 2013 fik skolen gravet en ny fiberbredbåndsforbindelse ind til bygningerne. Foreløbig har skolen en 75/75 forbindelse, hvilket giver en lynhurtig adgang til alle vores online baserede løsninger.

Udefriskolen ønsker at være førende også på IKT området, og er derfor ved at overgå helt til onlinebaserede undervisningsprogrammer og læringsportaler, som opdateres kontinuerligt i modsætning til bøger og andre traditionelle undervisningsmidler. Udefriskolen investerer løbende i nye netbaserede undervisningsprogrammer. Fra 2013 har skolen købt adgang til Clio onlines samlede programpakke, som 100% dækker Fælles Mål 2009 i fagene. Supplerende har skolen også abonnement på en række andre portaler og onlinebaserede programmer. Eksempelvis har vi elevuniverset.dk, for at have adgang til de bedste staveprogrammer på markedet. Ligeledes har vi abonnement på ordbogen.com som sikrer markedest bedste opslagsværker i både dansk, engelsk og tysk.

Alle elever i 0. - 3. klasse får udleveret en iPad, som bruges i undervisningen og som også må tages med hjem. IPad'en er skolens ejendom, og skal derfor afleveres igen efter 3. klasse. IPad'en er forsynet med et vandtæt cover, som gør, at eleverne også kan medbringe dem på udeskoledage eller i et udeundervisningsforløb.

Alle elever fra 4. - 9. klasse har deres egen personlige computer, som medbringes hver dag. Når eleven går i 4. klasse tilbyder skolen en pc-ordning, som skolen medfinanserer.

Udover at IKT er fuldt integreret i alle fag, har Udefriskolen valgt at gennemføre egentlig undervisning i IKT. 

Lille- Mellem- og Storegruppen har IKT-undervisning på skemaet med en ugentlig lektion. 

Junior- og Ældstegruppen får IKT-undervisning i særlige moduler og i forbindelse med projektarbejder.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00