Individuel evaluering

En forudsætning for, at eleverne kan arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for egen læring bl.a. i deres studietid, er, at de har opgaver, som er udarbejdet til deres individuelle niveau - Zone for nærmeste udvikling. Lærerne følger op med test og dialog med hver enkelt elev. I dialogen skal eleven blive bevidst om, hvad, hvorfor og hvordan de bedst kan lære.

Vi arbejder med følgende individuelle evalueringsformer:

 • Mindst 2 årlige samtaler i skoletiden med den enkelte elev, hvor de faglige og sociale mål evalueres og nye mål afsættes.
 • Eleverne møder forskellige former for opgaver, test og prøver. Dette med begrundelse i at kunne give den enkelte elev passende faglige udfordringer.
 • Løbende og mere uformelle evalueringssamtaler i dagligdagen om:
  • Hvad har jeg lært?
  • Hvorfor lærte jeg netop det?
  • Hvordan lærte jeg det?
  • Hvordan lærer jeg bedst?
  • Hvad er spild af læringstid for mig?
  • Hvordan kan jeg bruge min nye viden?
  • Hvad vil jeg gerne lære mere om?
  • Hvad kan jeg selv gøre?
  • Hvad kan min lærer gøre for at støtte mig bedst?
 • Mindst en gang årligt får eleverne en diagnostisk prøve i dansk og matematik, så elev og lærer sammen kan være sikre på at opdage eventuelle faglige "huller" eller særlige behov.
 • Mindst en årlig skole-hjem samtale, hvor eleven er med. Desuden afholdes der samtaler efter behov.
logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00