Prøvefri skole

At være en skole uden afgangsprøver

”En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens afgangsprøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele Ministeriet for Børn og Undervisning, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens afgangsprøve. Skolen skal også orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder afgangsprøver.”

”Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve eller samtale på det kommende uddannelsessted, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse.”

”Eleverne kan også vælge at tilmelde sig folkeskolens afgangsprøve på en folkeskole i den kommune, de bor i. De kan så gå til prøve som privatister.”

Undervisningsministeriet www.uvm.dk

 

Udefriskolen tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøver; derimod får hver elev en fyldig udtalelse ved endt skolegang. Eleverne kan uproblematisk gå direkte fra 9. klasse videre til ungdomsuddannelserne (gymnasium, teknisk skole, handelsskole osv.) uden afgangsprøve – blot skal de til en uformel optagelsesprøve eller/og samtale på det kommende uddannelsessted. Vi samarbejder, som alle andre skoler i Lemvig Kommune med UU-Lemvig.

Udefriskolen står mål med undervisningsministeriets "Fælles Mål" og skolens evaluering lever op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00