Studietid

En forudsætning for at kunne tage medansvar for sin egen læreproces indebærer, at eleven kender de studiestrukturer, som er nødvendige for at kunne arbejde selvstændigt.

Da meget af den projektorienterede undervisning foregår i hold eller i grupper, er det en vigtig forudsætning for at kunne udvikle sig fra "elev" til "studerende", at eleven også kan arbejde selvstændigt. Derfor ønsker vi på Udefriskolen, at eleverne møder en vekslen mellem flere arbejdsformer og metoder.

På Udefriskolen arbejder vi målrettet med en "selv-studie-struktur" gennem hele skoleforløbet.

Studietid i Storegruppen, Juniorgruppen og Ældstegruppen:

  • 4 ugentlige timer med studietid
  • Selvstændigt arbejde med træningsopgaver, "hjemmearbejde" eller andre former for egne opgaver og mål
  • Studiemiljø med ro og stilhed
  • Fast struktur og faste hensigtsmæssige studiearbejdspladser
  • Læreren som vejleder
logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00