Supplerende undervisning og støtte

På Udefriskolen ønsker vi at tilbyde vores elever supplerende undervisning og støtte både individuelt og på små hold, således at alle elever får de bedst mulige forudsætninger for udbytte af skolens læreprocesser. Alle børn kommer med forskellige forudsætninger og baggrund for læring. Udefriskolen tilstræber at tilrettelægge læringssituationerne, så alle elever få mulighed for at udnytte deres personlige potentiale bedst muligt.

I den suplerende undervisning i studietiden kan elever med særlige behov i specielt dansk, matematik og engelsk modtage personlig hjælp, vejledning og undervisning efter behov.

Computere og IKT baserede kompenserende programmer (CD-ord)

Alle elever fra 4. til 8. klasse har deres egen personlige PC. Skolen indkøber, installerer og vedligeholder kompenserende programmer (CD-ord) hos alle eleverne. Eleverne undervises i brugen af programpakken CD-ord, da det er videnskabeligt dokumenteret, at også elever uden læse- eller skriveudfordringer profiterer af denne introduktion. De elever som har særlige behov og reelt brug for kompenserende IT-programmer, vil på denne måde ikke komme til at føle sig som afvigende eller anderledes. De elever som har lettest ved læsning og skrivning holder blot op med at bruge programmerne igen, mens elever med mere varige udfordringer fortsætter med at bruge de kompenserende funktioner.

 

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00