• Profil

  • Profil

Har i spørgsmål står vi klar til at svare!
Velkommen til Udefriskolen

Om Udefriskolen

I efteråret 2006 mødtes en gruppe forældre til det første initiativmøde omkring Udefriskolen. Det var en gruppe mennesker, som havde det til fælles, at de ønskede at lave en skoleform for børn, som var baseret på og konstant udviklede sig ud fra de nyeste evidensbaserede teorier om børn og læring.

Udefriskolen blev til
Det blev flere års hårdt arbejde, men viljen og idealismen var stor og den 14. august 2008 kunne Udefriskolen slå dørene op for første gang. Udefriskolen er en Grundtvig – Koldsk friskole, hvilket betyder at vi vægter dannelsen af det hele menneske gennem mødet med bl.a. fortællingen og læring i forpligtende fællesskab.

Fordybelse
Udefriskolens grundelement er udeskolepædagogikken, tiden til fordybelse, de mange måder at lære på og den anerkendende tilgang i mødet mellem mennesker. Vi er en heldags- og helhedsskole, som bygger på både det fælles og det individuelle i mødet med såvel faglige som sociale læreprocesser.

Vi vægter et højt fagligt niveau, men prioriterer trivsel højest. Trivsel, lyst, glæde og begejstring er en forudsætning for nysgerrig, engageret og lystbaseret læring og for muligheden for høj faglig forståelse. Vi prioriterer derfor ikke kun den boglige fagfaglighed, men lige så meget den faglighed der opstår i menneskers forskellighed. Den enkeltes møde med fagene og den verden som fagene beskriver. Samtidig er det afgørende for os, at Udefriskolen til stadighed er afstemt med det omgivende samfund, og bedst muligt forbereder børnene til fortsat uddannelse og dannelse i fremtidens samfund.

Flere afdelinger
Ønsket om, at kunne tilbyde sammenhæng og en rød tråd i et børneliv fra børnehaven og frem mod skolens læreprocesser, stod højt på initiativgruppens ønskeliste. Derfor var det fantastisk, at vi allerede få uger efter skolens åbning, den 15. september 2008 også kunne åbne dørene i vores Udebørnehave kaldet Vandpytten. Nu kunne vi tilbyde en samlet løsning for familier, som ønsker at deres barn/ børn møder en hverdag med tid til nærvær samt undersøgende og eksperimenterende oplevelser i dagligdagen.

Tre i én
Udefriskolens Grundskole, SFO og børnehavetilbud er således en “tre i en model”, som bygger på udepædagogikken, trivsel, anerkendelse, mange måder at lære på og det daglige forpligtende fællesskab. Skoleformen er vores bedste og mest kvalificerede bud på “Danmarks bedste skoleform”, men det er naturligvis hverken “endegyldig sandhed” eller “religion”. Vi tager altid gerne positivt imod nye ideer, forslag og konstruktiv kritik.

Vores vision

Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop! Et kvalificeret bud på Danmarks bedste og mest fremtidssikrede skoleform.

SFO

kl. 6.15 – skolestart
Mandag – torsdag: kl. 14.00 – 17.00
Fredag: kl 14.00 – 15.45

Udebørnehaven

Mandag – torsdag: kl. 6.15 – 17.00
Fredag: kl. 06.15 – 15.45

Kontakt

Udefriskolen
Tlf.: +45 41 33 55 22
mail@udefriskolen.dk
CVR: 31 10 23 59