Bestyrelsen

Udefriskolens bestyrelse er én samlet fællesbestyrelse for både Grundskole-, SFO- og børnehavetilbud

 

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§5 stk.5

Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00