Fælles aktiviteter

Børnene i Udebørnehaven har mange fælles aktiviteter med Udefriskolen. Vi værdsætter den ro og tryghed, det giver for de små i børnehaven, at de kan færdes blandt mange forskellige børn og forskellige aldre. Vi værdsætter ligeledes de muligheder, det giver for skolebørnene at have samvær med børnehavebørn.

Vores fælles aktiviter er blandt andet:

  • Morgensang på Udefriskolen
  • Lejrskole/koloni sammen med Udefriskolen (2 dage årligt)
  • Skolernes motionsløb
  • Lemvig Byløb
  • Fester (høstmarked, fastelavnsfest, påskefest)

Vores fælles arealer/mødesteder:

  • Vandpyttens legeplads
  • Udefriskolens legeplads
  • Udefriskolens gymnastiksal

Vi værdsætter at alle børn, både i skolen og i børnehaven, skal have en oplevelse af, at alt personale, uanset om det er pædagoger eller lærere, er synlige voksne og kendte for børnene. Derfor tilstræber vi i det daglige at skabe fælles mødesteder både for små og store.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00