Indmeldelse og Pris

Hent en indmeldelsesblanket her

Som udgangspunkt udbydes kun fuldtidspladser af hensyn til den daglige planlægning af udedage mv., - vi har dog mulighed for at tilbyde 2 modulpladser á 25 timer.

20160413 075537963 iOS

2018

Prisen er: 2.115 kr. pr. måned i 11 måneder

Søskenderabat

Har man flere børn i børnehaven, betales fuld pris for det første barn og halv pris for de øvrige søskende.

Der kan rettes henvendelse på Lemvig kommunes pladsanvisning ang. ansøgning om søskenderabat såvel som friplads. Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning er senest den 15. i måneden forud for start i børnehaven. Udbetaling af søskenderabatten sker efter den første indbetaling.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00