Udefribørnehaven

Oplev verden i børnehøjde

På Udefriskolen tilbyder vi en aldersintegreret udebørnehave, hvor vi prioriterer udendørs aktiviteter, tryghed og nærvær.

Vi holder dyr, har en nyttehave og benytter legepladsen og de øvrige udendørsarealer. Hver uge tager vi på ture i vores egen bus, hvor vi udforsker nye steder og oplevelser – også i kultursamfundet.

Vores børnehave er ikke en traditionel "skovbørnehave", men en børnehave, der ønsker at børnene kommer ud og oplever verden med både hjerne, hjerte og krop. Vi skaber en positiv sammenhæng mellem natur og kultur gennem nysgerrighed, begejstring og lyst til at lære.

Vi har et rummeligt hus med både store og små rum og en stor, inspirerende legeplads med forskellige husdyr. Vores udearealer er under konstant udvikling for at skabe endnu bedre rammer for leg, udforskning og fordybelse.

Tæt samarbejde med skolen

Børnehavebørnene deltager i fælles emner og projekter på skolen og er med til morgensamling tre gange om ugen i skolens aula.

Cirka et halvt år før børnene skal begynde i 0. årgang, danner de en lille førskolegruppe. Sammen med pædagoger og lærere bruger de skolens faciliteter til bl.a. krop, leg og læring. Det tætte samarbejde og de forbundne relationer i hverdagen sikrer en tryg og let overgang til skolen.

Læs mere om dagligdagen

Dagligdagen

UDEFRIBØRNEHAVEN

Læreplaner

UDEFRIBØRNEHAVEN

Indmeldelse og priser

UDEFRIBØRNEHAVEN

Kontakt os

UDEFRIBØRNEHAVEN

Skal dit barn være en
del af børnehaven?