Tilsyn

Eksternt tilsyn

Det eksterne tilsyn foretages af tilsynsførende ​Janet Hazel Cribb Jensen.

Udefriskolen modtager et eksternt tilsyn. Ved jævnlige besøg på skolen og samtaler med både elever, lærere og lederen holder den eksterne tilsynsførende sig orienteret om Udefriskolens undervisning står mål med de ministrielle krav.

Ved den årlige generalforsamling aflægger den tilsynsførende en beretning og afleverer efterfølgende en skriftlig rapport (tilsynserklæring) som offentliggøres på hjemmesiden.

 

 

 

Tilsyn Udefriskolen

Her kan du læse de seneste tilsynsrapporter.

Tilsynsrapport 2024

Tilsynsrapport 2023

 

Tilsyn Udefribørnehuset

Tilsyn i Udefribørnehuset gennemføres af Lemvig Kommune og her kan du læse den seneste tilsynsrapport.

Tilsynsrapport Børnehuset