Indmeldelse og priser

Indmeldelse og priser

Få søskenderabat, hvis du har mere end ét barn i børnehuset.

 

Forældrebetaling 2024 

Fuldtid kr. 2.439,00
30 timer kr. 1.793,00

  

Søskenderabat og friplads 

Har man flere børn i daginstitution, betales fuld pris for det yngste barn og halv pris for de øvrige søskende.

​Der kan rettes henvendelse på Lemvig kommunes pladsanvisning ang. ansøgning om søskenderabat såvel som friplads. Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning er senest den 15. i måneden forud for start i vuggestuen/børnehaven.​

 

Indmeldelsesblanket samt tillæg til indmeldelsen

Herunder kan du hente indmeldelsesblanketten og et tillæg til indmeldelsen, som også bedes udfyldt. ​

Hent indmeldelsesblanket

Hent samtykketillæg