Evalueringer

Evaluering af skolens samlede undervisning

Friskoleloven foreskriver, at friskoler som en del af den samlede undervisning skal forholde sig til et eller flere delelementer af undervisningen.

Det betyder, at vi i et rullende forløb over årene kommer omkring alle fagblokkene

2022/2023

​På Udefriskolen har vi i skoleåret 2022/2023 valgt de obligatoriske fag som indsatsområde. 

Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

Selvevaluering 2022/2023

 

2021 / 2022

På Udefriskolen har vi i skoleåret 2021/2022 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde. 

Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

 Selvevaluering 2021/2022

 

Individuelle og fælles elevevalueringer

På Udefriskolen arbejder vi med evaluering som redskab til at målsætte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. En af Udefriskolens værdier er “læring i fællesskab”, og derfor arbejder vi med et samspil af individuelle og fælles evalueringer. 

Individuel evaluering

Resultaterne af de individuelle evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i elevsamtaler og formidles til forældrene ved skolehjemsamtaler. En forudsætning for at eleverne kan arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for egen læring er, at de har opgaver, som er udarbejdet til deres individuelle niveau.

​Lærerne følger op med test og dialog med hver enkelt elev. I dialogen skal eleven blive bevidst om, hvad, hvorfor og hvordan de bedst kan lære.

​Vi arbejder med følgende individuelle evalueringsformer:

Mindst 2 årlige samtaler i skoletiden med den enkelte elev, hvor de faglige og sociale mål evalueres og nye mål afsættes.
Eleverne møder forskellige former for opgaver, test og prøver. Dette med begrundelse i at kunne give den enkelte elev passende faglige udfordringer.
Mere uformelle evalueringssamtaler foregår løbende i dagligdagen.

Mindst en gang årligt får eleverne en diagnostisk prøve i dansk og matematik.
Mindst en årlig skolehjemsamtale, hvor eleven er med. Desuden afholdes der samtaler efter behov.

 

 

 

Fælles evaluering

Resultaterne af de fælles evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i den daglige undervisning gennem dialog og skriftlighed.

​En forudsætning for, at eleverne kan trives og arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for deres egen læring som en del af fællesskabet er, at de gensidige forventninger i det forpligtende fællesskab løbende holdes afstemt.

​På Udefriskolen arbejder vi med KRAP, hvor det handler om, at møde hvert enkelt menneske, der hvor det nu engang er. At sætte sig i den andens sted, lytte og herefter vise vejen til en bedre metode til konstruktiv dialog og udredning af konflikter.

​Eleverne lærer en “model” til kommunikation i konfliktsituationer. Modellen fokuserer på at italesætte, hvad den enkelte oplever og hvilke følelser det medfører, samt at lytte aktivt til modpartens oplevelse og følelser.

​Vi arbejder på Udefriskolen med følgende fælles evalueringsformer:

Ugentlige fællestimer med hele eller dele af skolen
Fælles mundtlige og skriftlige evalueringer i grupperne
To gange om året afholdes gruppeforældremøde
Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdring​