Informationer

Informationer

At drive friskole og et privat dagtilbud er ikke noget man bare gør. Der bliver løbende fulgt op på kvaliteten. Her kan du finde de forskellige relevante informationer

Tilsyn 

Her kan du læse om vores tilsynsførende samt finde den seneste tilsynsrapport for skolen og for børnehuset.

Evalueringer

Her kan du læse om individuelle og fælles elev evalueringer, samt evalueringer af skolens samlede undervisning.

Undervisningsmiljøvurdering

Vi udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Den nyeste kan findes herunder.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Her kan du læse mere om hvordan vi tænker og planlægger vores undervisning.

Udefriskolens vedtægter

Her kan du se Udefriskolens vedtægter og bilaget til Udefriskolens vedtægter, som omhandler Børnehuset. 

Vedtægter skolen

Vedtægter Børnehuset

Tilsyn 

Evalueringer

Undervisnings- miljøvurdering

Slutmål, delmål  og undervisnings- planer