Prøvefri skole

En friskole uden 9. klasses afgangseksamen

Karakterer skal ikke definerer os, vi skal skabe hele mennesker, som trives og er klædt på til den virkelighed, der venter dem. 

På Udefriskolen tror vi på en uddannelse, der vægter den personlige udvikling og livslange læring højere end testresultater og præstationskrav.

Vi er en prøvefri skole, hvilket betyder, at vi ikke har traditionelle afgangsprøver i 9. klasse. Vi er overbeviste om, at uddannelse skal handle om mere end blot karakterer - det skal nemlig handle om hele mennesker!

Her er nogle grunde til, at vi mener, det er en god idé at være en prøvefri skole:

Fremmer helhedsorienteret læring
Uden afgangseksamen har vi mere tid til at lære, fordybe os og udforske emner, som alt sammen bidrager til en mere vedvarende og meningsfyldt læring

Styrker selvtillid og selvstændighed
Eleverne er med til at tage ansvar for deres egen læring, fx ved at sætte mål og arbejde systematisk mod dem. Det styrker deres selvtillid og selvstændighed. 

Fremmer samarbejde frem for konkurrence
Eksamenerne er væk, og vi har et miljø, hvor samarbejde og fællesskab trives frem for individuel konkurrence. Eleverne samarbejder i projekter og forskellige læringsaktiviteter, og det hjælper dem med at udvikle stærke sociale færdigheder og et solidt fællesskab.

Forbereder til virkeligheden
Livet uden for skolen er sjældent en test, men i stedet en række udfordringer og projekter. Vores fokus ligger i, at forberede vores elever bedst muligt til de virkelige situationer, de vil møde i deres videre uddannelse og arbejdsliv.

Reducerer stress og angst
Vi giver eleverne plads til at koncentrere sig om deres læring og personlige udvikling uden frygten for at skulle præstere på en bestemt dag. Dette mener vi, at der er med til at skabe et sundere læringsmiljø, hvor trivsel er i centrum.

Skal dit barn være en
del af næste skoleår?