SFO

sfo1Udefriskolens SFO er en vigtig del af både skolen og børnehaven. Målet med SFO'en er at være en naturlig forlængelse af dagligdagen i skolen. Børnene skal opleve SFO tiden som en del af deres fritidsliv med mulighed for spændende oplevelser og læring i et forpligtende fællesskab med andre.

Udefriskolen ønsker at præge børnene til at skelne mellem arbejdstid og fritid. Samtidig vægter vi at opøve dem til, at indgå i de forpligtende fritidsfællesskaber, som de senere møder i det traditionsrige danske foreningsliv.

Udefriskolens SFO pædagoger er med i dele af skoletiden, hvor det giver den bedste mening med et samarbejde mellem pædagoger og lærere. Det kan eksempelvis være på udeskoledage, i udeundervisning og i andre emnearbejder eller projekter.
Pædagoger og lærerne i Lillegruppen har løbende tværteam-møder, hvor de primært sammen reflekterer over hinandens praksis, men også planlægger, forbereder eller evaluerer fælles forløb og drøfter børnenes trivsel og læring. 

Pædagogerne og medhjælperne har desuden også en del af deres arbejdstid i børnehaven, så børnene på den måde finder en tryghed i kendte voksne når de begynder i skole og SFO. har desudenføling med både det faglige og det sociale fokus, der arbejdes med i skolen.

I SFO'ens eftermiddagsværksteder arbejdes der med en bred vifte af muligheder og værksteder, som du kan læse om i Fredagsbrevet fra SFO'en som findes på forsiden.

SFO overordnet pædagogisk mål:

  • At det enkelte barn i fællesskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed.
  • At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø.
  • At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur.
  • At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker.
  • At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommunikere på et aldersvarende niveau, både verbalt og non verbalt.
  • At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær.
  • At bevægelse og spontanitet er en integreret del af hverdagen.
  • At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskelligheder, således at grundlaget for samarbejdet i hverdagen er tolerance og forståelse.

Målsætning

Udefriskolens SFO-børn er en integreret del af udebørnehaven i dagligdagen, da SFO-børnene har basislokaler i børnehaven efter skoletid. Vi finder det vigtigt, at børnene flytter sig fysisk fra skoletidens klasselokaler til fritidens SFO lokaler. Dette markerer det naturlige skifte mellem arbejdstid og fritid. Når børnene derefter igen ofte går tilbage og bruger gymnastiksal eller faglokaler på skolen til deres SFO værksteder og aktiviteter, er det blot en natulig tilvænning til senere at indgå i foreningslivets forpligtende fællesskaber.

Vi vægter, at børnene på tværs af alle aldre lærer at tage omsorg og ansvar for hinanden. Da Udefriskolen og Udebørnehaven er en og samme organisation og derfor naturligt har et tæt samarbejde, ønsker vi at drage nytte af de muligheder der opstår i mødet mellem alle aldre. Fra naturens side, har menneskets "unger" været vigtige i opdragelsen af hinanden på tværs af alder. Dette naturligvis både på godt og ondt, men vi ser en klar værdi ved at lære de ældre børn at agere positive rollemodeller. Vi vægter arbejdet med børnenes sociale kompetencer som rollemodeller og rolletagere meget højt.

Rollemodellerne er også en naturlig indfaldsvinkel til den anerkendende pædagogik. Pædagoger og andre børn får muligheden for, at bemærke og anerkende når børn udviser den ønskede socialt ansvarlige adfærd.

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00