SFO'ens pædagoiske mål

Målsætning

 

Udefriskolens SFO-børn er en integreret del af udebørnehaven og skolen, da SFO-børnene har basislokaler i både børnehaven og på skolen efter skoletid.

​Vi vægter, at børnene på tværs af alle aldre lærer at tage omsorg og ansvar for hinanden. Da Udefriskolen og Udebørnehaven er en og samme organisation og derfor naturligt har et tæt samarbejde, ønsker vi at drage nytte af de muligheder der opstår i mødet mellem alle aldre. Fra naturens side, har menneskets “unger” været vigtige i opdragelsen af hinanden på tværs af alder. Dette naturligvis både på godt og ondt, men vi ser en klar værdi ved at lære de ældre børn at agere positive rollemodeller. Vi vægter arbejdet med børnenes sociale kompetencer som rollemodeller og rolletagere meget højt.

​Rollemodellerne er også en naturlig indfaldsvinkel til den anerkendende pædagogik. Pædagoger og andre børn får muligheden for, at bemærke og anerkende når børn udviser den ønskede socialt ansvarlige adfærd.

SFO'ens overordnede pædagogiske mål

  • At det enkelte barn i fællesskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed.

  • At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø.

  • At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur.

  • At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker.

  • At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommunikere på et aldersvarende niveau, både verbalt og non verbalt.

  • At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær.

  • At bevægelse og spontanitet er en integreret del af hverdagen.

  • At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskelligheder, således at grundlaget for samarbejdet i hverdagen er tolerance og forståelse.