Indmeldelse og priser

Indmeldelse og priser

Få søskenderabat, hvis du har mere end ét barn på skolen.

 

Forældrebetaling 0.-3. klasse kr. 1.422,00

Søskenderabat 2. barn kr. 600,00
Søskenderabat 3. barn kr. 600,00

SFO er inkluderet i forældrebetalingen for 0.–3. klasse.

 

Forældrebetaling 4.-9. klasse kr. 1.175,00

Søskenderabat 2. barn kr. 625,00
Søskenderabat 3. barn kr. 775,00

Der er et loft på max kr. 3000 pr. familie pr. måned.

Friplads på Udefriskolen

Der er mulighed for at søge fripladstilskud på Udefriskolen. Ved tildeling af tilskud tages der hensyn til familiens samlede indkomst. Ret henvendelse til kontoret for yderligere information.

 

Indmeldelsesblanket samt tillæg til indmeldelsen

Herunder kan du hente indmeldelsesblanketten og et tillæg til indmeldelsen, som også bedes udfyldt. ​

 

Hent indmeldelsesblanket

Hent samtykketillæg

Indmeldelse og priser

UDEFRIVUGGESTUEN

Indmeldelse og priser

UDEFRIBBØRNEHAVEN

Få en rundvisning

UDEFRISKOLEN

Kontakt os

UDEFRISKOLEN