Udeskole

Grundskolen - undervisning​

På Udefriskolen mødes hjerne, hjerte og krop i læringen og oplevelser

Vi er en udeskole - ikke en naturskole

Udeskole handler helt grundlæggende om, at eleverne lærer gennem oplevelser, undersøgelser og tematiske projekter. Formålet er at forbedre elevernes læring og velvære ved aktivt at inddrage dem i praktiske aktiviteter, hvor de bruger både krop og sanser i virkelige situationer.

Vi underviser efter udeskoleprincipperne og flytter ikke blot den traditionelle undervisningen udenfor. Vi tager undervisningen derhen, hvor det giver mening for eleverne, så de bedre kan forstå det teoretiske de har lært i klasselokalet. 

Udeskole skal altså ikke forstås som ud i naturen, men mere ud af klasselokalet og hen til de rammer, som giver mening i den faglige sammenhæng. Det kan godt være ude i naturen i klosterheden, men det kan også være på et museum, på et sygehus eller hos den lokale købmand

Ved at kombinere traditionel klasseundervisning og udeskoleundervisning gør vi læring levende og relevant. Vores elever får mulighed for at eksperimentere og udforske, hvilket styrker deres færdigheder og viden inden for de fagområder, vi underviser i.

Vi er fremtidens skole

På Udefriskolen er vi med til at forme fremtidens skole. Vi samarbejder med lærerseminariet i Nørre Nissum. Vi kombinerer innovative læringsmetoder med de dybe, traditionelle værdier fra Grundtvig-Koldske skoler, hvor vi dykker ned i emnerne og bruger fortællinger til at forstå, hvad det vil sige at være et helt menneske.

Vi anvender en bred vifte af læringsmiljøer og metoder, da vi ved, at børn lærer på mange forskellige måder. Ved at opleve læring på varierede og håndgribelige måder opnår de en dybere forståelse, som omfatter både selvindsigt og en bedre forståelse af verden og de mennesker, de lever sammen med.

Hos os er der altid plads til at snuble, og altid tid til at rejse sig og prøve igen med et smil

Hvordan ser udeskole ud i praksis?

Udeskole som undervisningsprincip 

Udeskole består helt konkret af disse elementer: 

  • Undervisningen flyttes ud af skolens lokaler 
  • Undervisningen foregår i autentiske læringsmiljøer, som giver mening for den teoretiske viden, der er undervist i i klasselokalet
  • Læring skabes igennem oplevelser, handlinger dialog og refleksion 
  • Undervisningen ude og inde har en nær sammenhæng og relevans 

Udeskole hos Udefriskolen ser fx sådan her ud:

Eleverne i 0.-1. klasse har i naturfag arbejdet som mikroforskere med fokus på fyrets egenskaber. Her gav en tur til fjorden mulighed for at undersøge fjordrejer, krabber og gobler.

Eleverne i 2.-3. klasse har i dansk arbejdet med tillægsord. Derfor stod den på et lokalt besøg i Fabjerg med sansekrivning. Her skrev eleverne om det, de kunne se, føle, høre og dufte.

Eleverne i 4.-5. klasse har i billedkunst arbejdet med skulpturkunst. Så eleverne og lærerne tog på stranden og skabte skulpturer af de tilgængelige materialer.

Eleverne i 6.-7. klasse har haft om ioniserende stråling i naturfag og afsluttede forløbet med et besøg på røntgen- og scanningsafdelingen på Gødstrup Sygehus. Her fik eleverne en unik oplevelse og praktisk hands-on erfaring med, hvordan naturfagsundervisningen hænger sammen med den virkelige verden.

Eleverne i 8.-9. klasse arbejder med reklameanalyse. Her er udeskolen to-delt, så første halvdel foregår med analyser af reklamerne på parkeringspladsen uden for Kvickly i Holstebro. Anden halvdel er et besøg på Holstebro Museum, hvor historiske reklamer blev analyseret og sammenlignet med de nutidige. Den nyerhvervede viden blev tilbage på skolen omsat til historiske reklamer med et nutidigt design og sprogbrug.