Bestyrelse

Forældrerepræsentanter

Claus Østergaard Mosekjær

Formand

cm@fnugfri.dk

Johanna Cornelie Arnbjørn

Næstformand

Per Corth Poulsen

Kasserer

Jane Brokholm Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Laura Berggren Thing

Bestyrelsesmedlem

Mette Blok Michelsen

Suppleant

Marie Stensgaard Olesen

Suppleant

Medarbejderrepræsentanter

Billede af Jens-Aksel Hansen

Jens-Aksel Hansen

Repræsentant for børnehuset

Lene Holm Buchhave

Repræsentant for skolen

Ledelsesrepræsentanter

Henrik Høgh Boutrup

Skoleleder

mail@udefriskolen.dk

Kirsten Berggren

Viceskoleleder

kirsten@udefriskolen.dk