Udefriskolens Grundskole​

Fagligt, dynamisk og udviklende læringsmiljø

Udefriskolen bringer undervisningen ud, hvor livet leves. Vores dynamiske og innovative læringsmiljø favner de traditionelle skolefag som dansk, matematik, naturfag og idræt. På Udefriskolen tror vi på, at den bedste undervisning kombinerer klasseundervisning med den verden vores elever lever i. Vi gør læsning og regning levende ved at integrere dem i dagligdags aktiviteter og lokalsamfundets puls.

Hos Udefriskolen er det ikke kun fagligheden, der er i højsædet. Vi prioriterer også elevernes sociale udvikling og skaber et miljø præget af dialog, demokrati og respekt. Vores elever udvikler sig til nysgerrige, kreative og selvstændige individer, som er fremragende til at samarbejde og tænke innovativt.

Som en Grundtvig-Koldsk friskole er vi dybt forankrede i vores vestjyske omgivelser, og vi bruger fortællinger samt lokal historie og kultur som en integreret del af hverdagen. På Udefriskolen bliver undervisning ikke kun til læring, men til en del af livet selv.

Et trygt miljø

Vores skole er et sted, hvor børn kan vokse og udvikle tro på sig selv. Vi sætter pris på nysgerrighed og en stærk trang til at lære, og det er vigtigt for os, at vores elever hele tiden søger ny viden.

Læs mere om dagligdagen

På Udefriskolen vægter vi…

 • At respekten for hinanden er vigtig
  ​Et trygt barn er et barn, som har noget at give videre til sin omverden. I respekten for forskellighed opstår der muligheder og udsyn og det er ud fra disse muligheder undervisningen skal blomstre. Derfor arbejdes der gennem samtalen på at skabe rammer for det åbne og fordomsfrie møde mellem eleverne. Desuden har de yngre elever en særlig “storeven” fra én af de ældste årgange.
 • At fællesskabet har stor betydning i den demokratiske dannelse
  Vi tilstræber gennem morgensangen og fællestimerne med alle eleverne, at give en oplevelse af demokratiets muligheder gennem samtalen om, hvordan både den praktiske og sociale verden skal hænge sammen for os alle sammen. Hvis et barn skal lære at tage et ansvar for fællesskabet, må barnets meninger tages alvorligt og tillægges betydning.
 • At Undervisningen til dagligt vil være en vekslen mellem stillesiddende og bevægelsesaktiviteter
  ​Vi arbejder på hele tiden at være bevidste om, at undervisningen skal tilgodese de mange varierede måder at lære på, derfor veksler vi mellem traditionel undervisning og projektarbejde/fordybelse.
 • At kroppen bruges aktivt gennem daglig bevægelse både inde og ude
  ​Børn og voksne deltager på lige fod med hinanden, det giver et fællesskab og en fælles historie. På Udefriskolen har vi dagligt 20 minutter med “Krop og Bevægelse” på skemaet, hvor alle elever og lærere bruger kroppen gennem: idrætslege, løbe/gåture eller boldspil.
 • At undervisningen veksler mellem traditionel undervisning, udeskole, projektarbejde og fordybelse
  Vi tror på, at variation beriger læringen. Vores undervisningsmetoder spænder bredt, fra traditionel klasseundervisning til dynamiske udeskoleaktiviteter, kreative projekter og dyb fordybelse. Denne mangfoldighed sikrer, at hver elev kan finde glæde og motivation i skoledagen, mens de udvikler en bred vifte af kompetencer.

Dagligdagen

UDEFRISKOLEN

Udeskole

UDEFRISKOLEN

Prøvefri skole

UDEFRISKOLEN

Forælder på en friskole

UDEFRISKOLEN

Skal dit barn være en
del af næste skoleår?