Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Udefriskolen ønsker at forberede alle eleverne bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger til livslang læring og fortsat uddannelse og dannelse i samfundet.

"Fælles Mål" og årsplaner
Udefriskolen står mål med folkeskolens "Fælles Mål" og vejledende læseplaner med inddragelse af udeskole.

Fællesmål og læseplaner

​Årsplanerne kan ses på skolens intranet, Viggo, som er tilgængeligt for alle forældre.
 

Skemaer
På skemaerne vil I blive mødt af fagene kulturfag og naturfag. Hvad disse fag indeholder uddybes her.  

Kulturfag
Kulturfaget på Udefriskolen tager udgangspunkt i fagene kristendom, livsoplysning, historie og samfundsfag. Disse fag ses som stor værdi for dannelsen af det enkelte menneske. Igennem undervisningen skal eleverne have en forståelse for, hvad de kommer af, hvad de lever i og hvor de skal hen.

Undervisningen i indskolingen tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med faget kristendom.
Undervisningen på mellemtrinnet tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med fagene kristendom og historie.
Undervisningen i overbygningen tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med fagene kristendom, historie og samfundsfag.

Naturfag
Naturfaget på Udefriskolen tager udgangspunkt i fagene natur/teknologi, biologi, geografi, fysik og kemi. I disse fag arbejdes der praktisk og teoretisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.

Undervisningen i indskolingen står mål med faget natur/teknologi.
Undervisningen på mellemtrinnet står mål med faget natur/teknologi.
Undervisningen i udskolingen står mål med fagene geografi, biologi, fysik og kemi.