Børnehaven - Vandpytten​

U​defriskolens børnehavetilbud er en aldersintegreret udebørnehave med vægten lagt på, at flest muligt af vores aktiviteter foregår udendørs. Vi holder dyr, nyttehave og bruger legeplads og de øvrige udendørsarealer. I løbet af ugen er vi på tur, hvor vi kører ud i vores egen bus og oplever/ udforsker nye ting og steder – også i kultursamfundet.

Børnehaven er således ikke en “skovbørnehave”, men en børnehave, som ønsker at børnene kommer ud og oplever verden. Udebørnehaven ønsker at danne en positiv parallel mellem naturen og kulturen gennem nysgerrighed, begejstring og lyst til at lære.

Vores hus er rummeligt med både store og små rum, og med en stor og inspirerende legeplads, hvor vi har forskellige husdyr. Udearealerne er under konstant udvikling, med hvad der ellers vil kunne medvirke til at skabe det endnu bedre uderum til at kunne lege, udforske og fordybe sig i.

Udebørnehaven er en del af Udefriskolens “fire i en model” og giver børnene en god baggrund for naturlig nysgerrighed og lyst til at lære, når de senere kommer i skole. Udefriskolens skolebygninger og vuggestue er nærmeste nabo til børnehaven, og vi har et tæt samarbejde – administrativt, pædagogisk og praktisk. Udefriskolen og Udebørnehaven har fælles ledelse og bestyrelse.​

Børnene er opdelt i forskellige gruppenavne ud fra deres alder. 

Myrer: 3-4 år

Mariehøns: 4-5 år

Spirerne: 5-6 år

Børnehavebørnene deltager i fælles emner og projekter på skolen, og børnehaven er ligeledes med til morgensamling tre gange om ugen i skolens aula.

Ca. et halvt år før børnene skal begynde på 0. årgang i Lillegruppen, danner børnene en lille førskolegruppe, som sammen med pædagoger og lærere bruger skolens faciliteter til bl.a. krop, leg og læring. Det tætte samarbejde og de forbundne relationer i hverdagen sikrer børnene en tryg og let overgang til skolen.​

Vi vægter læring, omsorg og ansvar for hinanden på tværs af aldersgrupperne.

Værdigrundlag​

Udebørnehaven Vandpyttens overordnede pædagogiske mål:​

  • At det enkelte barn i fælleskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed
  • At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø
  • At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur
  • At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker
  • At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommmunikere på et alderssvarende niveau, både verbalt og nonverbalt
  • At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær som grundlag for et omsorgsfuldt lege- og læringsmiljø
  • At sang, musik, bevægelse og spontanitet er integreret i hverdagen
  • At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskelligheder, således at grundlaget for samarbejde i hverdagen er tolerance og forståelse

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk