Bestyrelsen​

U​defriskolens bestyrelse er én samlet fællesbestyrelse for både Grundskole-, SFO-, børnehave- og vuggestuetilbud.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§5 stk.5

  • Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift overfor undervisningsministeren.
  • Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale.

Bestyrelsesmedlemmer​

Udefriskolens bestyrelse er én samlet fællesbestyrelse for både Grundskole-, SFO, børnehave og vuggestue.​

Claus Østergaard Mosekjær

Formand

Johanna Arnbjørn

Næstformand

Per Corth Poulsen

Kasserer

​Laura Berggren Thing

Sekretær 

Jane Brokholm Mortensen

Medlem og repræsentant i forældrerådet

Ulla Øgendahl

Suppleant

​Henriette Hvass

Suppleant

Kirsten Berggren
Ledelsesrepræsentant

Jane Dissing

Medarbejderrepræsentant

Jens-Aksel Hansen

Medarbejderrepræsentant​

Referater

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk