Grundskolen - undervisning​

Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop! Et kvalificeret bud på Danmarks bedste og mest fremtidssikrede skoleform.

På Udefriskolen er det vores mål hele tiden at arbejde med de nyeste forsknings- og evidensbaserede tanker omkring læring og undervisning samtidig med, at vi tager afsæt i den traditionelle Grundtvig Koldske skoletradition. En skoletradition som bygger på, at det også er nødvendigt at møde livet gennem fordybelse og det levende ord – fortællingen om det at være et helt menneske.

Netop i dette spændingsfelt mellem det nye og det gamle, ønsker vi at tilbyde vores skoleform som noget særligt. En skoleform hvor børn kan trives, blomstre og gro i troen på egne evner og formåen, og hvor nysgerrigheden, lysten og viljen til at blive klogere skal stå højt hævet som en uvurderlig værdi.

Faglighed og varierede læringsmiljøer vægter vi højt, fordi det er evidensbaseret dokumenteret, at børn lærer på mange forskellige måder, og fordi læringsteoretisk forskning viser, at det barn som møder en variation af undervisningsmetoder og dermed en bred vifte af sanselige oplevelser i mødet med læringen – opnår en højere og mere helhedsorienteret forståelse. En forståelse både af sig selv, den verden vi lever i, og ikke mindst en forståelse og empati for de mennesker, vi lever og lærer sammen med gennem hele livet.

Vi tror på, at netop forståelsen er den nøgle, som åbner verden for mennesker og baner vejen for at nå langt i livets dannelses- og uddannelsesproces.​​

På Udefriskolen vægter vi…

 • At respekten for hinanden er meget vigtig.
  ​Et trygt barn er et barn, som har noget at give videre til sin omverden. I respekten for forskellighed opstår der muligheder og udsyn og det er ud fra disse muligheder undervisningen skal blomstre. Derfor arbejdes der gennem samtalen på at skabe rammer for det åbne og fordomsfrie møde mellem eleverne. Desuden har de yngre elever en særlig “storeven” fra én af de ældste årgange.
 • At fællesskabet har stor betydning i den demokratiske dannelse.
  ​Vi tilstræber gennem morgensangen og fællestimerne med alle eleverne, at give en oplevelse af demokratiets muligheder gennem samtalen om, hvordan både den praktiske og sociale verden skal hænge sammen for os alle sammen. Hvis et barn skal lære at tage et ansvar for fællesskabet, må barnets meninger tages alvorligt og tillægges betydning.
 • At Undervisningen til dagligt vil være en vekslen mellem stillesiddende og bevægelsesaktiviteter.
  ​Vi arbejder på hele tiden at være bevidste om, at undervisningen skal tilgodese de mange varierede måder at lære på, derfor veksler vi mellem traditionel undervisning og projektarbejde/fordybelse.
 • At kroppen bruges aktivt gennem daglig bevægelse både inde og ude.
  ​Børn og voksne deltager på lige fod med hinanden, det giver et fællesskab og en fælles historie. På Udefriskolen har vi dagligt 20 minutter med “Krop og Bevægelse” på skemaet, hvor alle elever og lærere bruger kroppen gennem: idrætslege, løbe/gåture eller boldspil.
 • At undervisningen veksler mellem traditionel undervisning, udeskole, projektarbejde og fordybelse.

Læs mere om​

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk