Gruppeinddeling og skemaer

Gruppeinddeling​

Udefriskolen ønsker at forberede alle eleverne bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger til livslang læring og fortsat uddannelse og dannelse i samfundet.

 

Eleverne undervises i fem aldersblandede grupper på Udefriskolen, og en del af læringen finder sted som udeskole, udeundervisning, morgensang og “krop, leg og læring”.

"Fælles Mål" og årsplaner

Udefriskolen står mål med folkeskolens "Fælles Mål" og vejledende læseplaner med inddragelse af udeskole.

Se "Fælles Mål" og læseplaner for alle fag her. 

Årsplanerne kan ses på skolens intranet, Viggo, som er tilgængeligt for alle forældre,. 

Skemaer

På skemaerne, som linkes til herunder, vil I blive mødt af fagene kulturfag og naturfag. Hvad disse fag indeholder uddybes til højre herfor.  

Kulturfag

Kulturfaget på Udefriskolen tager udgangspunkt i fagene kristendom, livsoplysning, historie og samfundsfag. Disse fag ses som stor værdi for dannelsen af det enkelte menneske. Igennem undervisningen skal eleverne have en forståelse for, hvad de kommer af, hvad de lever i og hvor de skal hen.

  • Undervisningen i indskolingen tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med faget kristendom.
  • Undervisningen på mellemtrinnet tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med fagene kristendom og historie.
  • Undervisningen i overbygningen tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med fagene kristendom, historie og samfundsfag.

Naturfag

Naturfaget på Udefriskolen tager udgangspunkt i fagene natur/teknologi, biologi, geografi, fysik og kemi. I disse fag arbejdes der praktisk og teoretisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.

  • Undervisningen i indskolingen står mål med faget natur/teknologi.
  • Undervisningen på mellemtrinnet står mål med faget natur/teknologi.
  • Undervisningen i udskolingen står mål med fagene geografi, biologi, fysik og kemi.

lillegruppen

Lillegruppen (0. årgang)

Se lillegruppens skema på linket herunder: 

mellemgruppen

Mellemgruppen (1. - 2. årgang)

Se mellemgruppens skema på linket herunder:

storegruppen

Storegruppen (3. - 4. årgang)

Se storegruppens skema på linket herunder:

juniorgruppen

Juniorgruppen (5. - 6. årgang)

Se juniorgruppens skema på linket herunder:

seniorgruppen

Seniorgruppen (7. - 8. årgang)

Se seniorgruppens skema på linket herunder:

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk