Prøvefri skole

At være en skole uden afgangsprøver​.

“En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele ministeriet, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens 9. klassesprøver. Skolen skal orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver. Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, hvor der er krav om et karaktergennemsnit.

Eleverne kan også vælge at gå op til folkeskolens prøver som privatister på en anden skole.”

Undervisningsministeriet www.uvm.dk.

Udefriskolen tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøver, derimod får hver elev årskarakter, som følges op af en fyldig udtalelse om faglige og sociale kompetencer ved endt skolegang. Eleverne skal derfor til en optagelsesprøve på det kommende uddannelsessted. 

Vi samarbejder, som alle andre skoler i Lemvig Kommune med UU-Lemvig.

Udefriskolen står mål med undervisningsministeriets “Fælles Mål” og skolens evaluering lever op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler.

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk