Projektorienteret undervisning og studietid

En forudsætning for at kunne tage medansvar for sin egen læreproces indebærer, at eleven kender de studiestrukturer, som er nødvendige for at kunne arbejde selvstændigt og projektorienteret.

Da meget af den projektorienterede undervisning foregår i hold eller i grupper, er det en vigtig forudsætning for at kunne udvikle sig fra “elev” til “studerende”, at eleven også kan arbejde selvstændigt. Derfor ønsker vi på Udefriskolen, at eleverne møder en vekslen mellem flere arbejdsformer og metoder.

På Udefriskolen arbejder vi målrettet med en “selv-studie-struktur” gennem hele skoleforløbet, hvor de ældste elever har studietid på skemaet.   ​

Studietiden indebærer:

  • Selvstændigt arbejde med træningsopgaver, “hjemmearbejde” eller andre former for egne opgaver og mål
  • Studiemiljø med ro og stilhed
  • Fast struktur og faste hensigtsmæssige studiearbejdspladser
  • Læreren som vejleder

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk