Supplerende undervisning og støtte​

På Udefriskolen ønsker vi at tilbyde vores elever supplerende undervisning og støtte, både individuelt og på små hold, således at alle elever får de bedst mulige forudsætninger for udbytte af skolens læreprocesser. Alle børn kommer med forskellige forudsætninger og baggrund for læring. Udefriskolen tilstræber at tilrettelægge læringssituationerne, så alle elever får mulighed for at udnytte deres personlige potentiale bedst muligt.

I den supplerende undervisning kan elever med særlige behov i specielt dansk, matematik og engelsk modtage hjælp, vejledning og undervisning efter behov.​

Computere og IKT baserede kompenserende programmer (CD-ord)

Alle elever fra 3. til 9. klasse har deres egen personlige PC. Skolen indkøber, installerer og vedligeholder kompenserende programmer (CD-ord) hos alle eleverne, da vi på Udefriskolen mener, at alle elever kan få stor gavn af disse programmer i deres læse/stave læringsproces. De elever, som hurtigt knækker koden til at læse og skrive, bruger ikke programmet, mens elever med mere varige udfordringer fortsætter med at bruge de kompenserede funktioner.  

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk