Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning

Friskoleloven foreskriver, at friskoler som en del af den samlede undervisning skal forholde sig til et eller flere delelementer af undervisningen. Det betyder, at vi i et rullende forløb over årene kommer omkring alle fagblokkene; de humanistiske fag, naturfaglige fag, praktisk/musiske fag, og de obligatoriske fag, i evalueringen af Udefriskolens samlede undervisning.

Formålet med disse evalueringer af undervisningen er at dokumentere refleksion og udvikling af skolens virksomhed.​

2022/2023

​På Udefriskolen har vi i skoleåret 2022/2023 valgt de obligatoriske fag som indsatsområde. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2021 / 2022

På Udefriskolen har vi i skoleåret 2021/2022 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2020 / 2021

På Udefriskolen har vi i skoleåret 2020/2021 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2019 / 2020

På Udefriskolen har vi i skoleåret 2019/2020 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2018 / 2019

På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2018/2019 at fortsætte evalueringen af “Tysk undervisningen”. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2017 / 2018

På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2017/2018 at fortsætte evalueringen af “Tysk undervisningen”. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2016 / 2017

På Udefriskolen valgte vi i skoleåret 2016/2017 at fokusere på faget tysk som indsatsområde. Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde. Formålet med at undersøge netop “Tysk”, er at undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte mulighederne i dette tilbud. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2015 / 2016

På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2015/2016 at fortsætte evalueringen af “Udeskole og udeundervisning”. Da netop dette er vores primære fokusområde, har vi valgt at fokusere på dette henover 3 skoleår.​ Læs Evalueringen af Udefriskolens samlede undervisning her.

2014 / 2015
På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2014 / 2015 at fortsætte evalueringen af “Udeskole og udeundervisning”. Da netop dette er vores primære fokusområde, har vi valgt at fokusere på dette henover 3 skoleår. Læs Evalueringen af Udefriskolens samlede undervisning her.

2013 / 2014

På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2013/2014 at fokusere på “Udeskole og udeundervisning” som indsatsområde. Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde. Formålet med at undersøge netop Udepædagogikken og udedidaktikken, er at kvalitetssikre vores primære værdikompetence og undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte læringsmulighederne i dette tilbud. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

2012 / 2013

På Udefriskolen valgte vi i skoleåret 2012 / 2013 at fokusere på “studietiden” som indsatsområde. Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde. Formålet med at undersøge netop “Studietiden”, er at undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte mulighederne i dette tilbud. Læs Evaluering af Udefriskolens samlede undervisning her.

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk