Individuelle og fælles elev-evalueringer

På Udefriskolen arbejder vi med evaluering som redskab til at målsætte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. En af Udefriskolens værdier er “læring i fællesskab”, og derfor arbejder vi med et samspil af individuelle og fælles evalueringer. 

For at anspore eleverne til, hele tiden aktivt at søge ny viden og forståelse, skal enhver form for individuel evaluering og fælles evaluering på Udefriskolen altid følges op af dialog. Ingen test, prøve eller oplevelse skal som udgangspunkt stå alene uden refleksion og nyt fremadrettet fokus.

Individuel evaluering

Resultaterne af de individuelle evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i elevsamtaler og formidles til forældrene ved skolehjemsamtaler. En forudsætning for at eleverne kan arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for egen læring er, at de har opgaver, som er udarbejdet til deres individuelle niveau.

Lærerne følger op med test og dialog med hver enkelt elev. I dialogen skal eleven blive bevidst om, hvad, hvorfor og hvordan de bedst kan lære.

Vi arbejder med følgende individuelle evalueringsformer:

 • Mindst 2 årlige samtaler i skoletiden med den enkelte elev, hvor de faglige og sociale mål evalueres og nye mål afsættes.
 • Eleverne møder forskellige former for opgaver, test og prøver. Dette med begrundelse i at kunne give den enkelte elev passende faglige udfordringer.
 • Løbende og mere uformelle evalueringssamtaler i dagligdagen om:
  • Hvad har jeg lært?
  • Hvorfor lærte jeg netop det?
  • Hvordan lærte jeg det?
  • Hvordan lærer jeg bedst?
  • Hvad er spild af læringstid for mig?
  • Hvordan kan jeg bruge min nye viden?
  • Hvad vil jeg gerne lære mere om?
  • Hvad kan jeg selv gøre?
  • Hvad kan min lærer gøre for at støtte mig bedst?
 • Mindst en gang årligt får eleverne en diagnostisk prøve i dansk og matematik.
 • Mindst en årlig skolehjem samtale, hvor eleven er med. Desuden afholdes der samtaler efter behov.

Fælles evaluering

Resultaterne af de fælles evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i den daglige undervisning gennem dialog og skriftlighed.

En forudsætning for, at eleverne kan trives og arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for deres egen læring som en del af fællesskabet er, at de gensidige forventninger i det forpligtende fællesskab løbende holdes afstemt.

På Udefriskolen arbejder vi med KRAP, hvor det handler om, at møde hvert enkelt menneske, der hvor det nu engang er. At sætte sig i den andens sted, lytte og herefter vise vejen til en bedre metode til konstruktiv dialog og udredning af konflikter.

Eleverne lærer en “model” til kommunikation i konfliktsituationer. Modellen fokuserer på at italesætte, hvad den enkelte oplever og hvilke følelser det medfører, samt at lytte aktivt til modpartens oplevelse og følelser.

Vi arbejder på Udefriskolen med følgende fælles evalueringsformer:

 • Ugentlige fællestimer med hele eller dele af skolen
 • Fælles mundtlige og skriftlige evalueringer i grupperne
 • To gange om året afholdes gruppeforældremøde
 • Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdring

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk